logo Academia

I Curs ch'i fumaNUARA
Palazzo Vochieri
C.so Cavallotti, 6
salèta “Ginöcc” (ma di volti
salèta “Oglino” al prim pian)

stavolta-chì in suma inviarà prèst,
i devi savé che...
i suma prunt par un àltar Curs


semaforo
sémpar ad Mèrcul
Mèrcul 11 d’april dal 2018
Mèrcul 18 d’april dal 2018
Mèrcul 09 da magg dal 2018
Mèrcul 16 da magg dal 2018
Mèrcul 23 da magg dal 2018
Mèrcul 30 da magg dal 2018
Mèrcul 06 giügn dal 2018
Mèrcul 13 giügn dal 2018


insèma a:


e gran finale con la premiassión dal
«Premi Lantarnin»Al «Premi Lantarnin», alla ricerca di Autori in erba è risevato dumà par cüj ch'i végnan ai nòstar curs in Biblioteca a Palazzo Vochieri.
Chinsichì i podi legg al regulamént dal

"10° Premi Lantarnin"

La scadensa l'è al 30 da magg.


semaforo

NUARA
Palazzo Vochieri
C.so Cavallotti, 6
salèta “Ginöcc” (forsi)
(o forsi salèta “Oglino”
al prim pian)


gent... si prunt?
i cumenciuma un àltar Curs

dal Mèrcul 25 d'Utùbar
al Mèrcul 13 ad Dicémbar dal 2017
tüti i Mèrcul
(al prim ad Nuvémbar
l'è fèsta, niente Curs)

insèma a:

Ca dë Studi Piemontèis, Gioventura Piemontèisa, & Nuares.itback