logo Academia

Lìbar di Òspiticona ItaliaLa pagina "Lìbar di Òspit" richiede "javascript". Eventuali estensioni del browser che impedissero l'esecuzione di "javascript" vanno disattivate

icona NovaraLa pàgina "Lìbar di Òspit" agh ha da bisogn par forsa dal "javascript". Se 'l vòstar "browser" agh ha di "estensión" ch'i la làssan mia funsiunà, igh hi da distacaj


Bundì (l’è tardi? Alura buna sera!). S’i vurì scriv o fà savé un quaicus (anca madumà un salüd), i sì rivà int al post giüst. Iv rispundaruma ’pena pussìbil.
back